De Deliveroo zaak

  Een week geleden (24 maart 2023) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak die de grootste werknemersvereniging van Nederland (FNV) heeft aangespannen tegen Deliveroo. Deliveroo is een internetdienst waarmee fiets- of scooterkoeriers maaltijden bij klanten thuisbezorgen. De bezorgers van Deliveroo kunnen inloggen op diensten wanneer zij dit willen. Wanneer zij ingelogd zijn […]

Lees verder >>

Ons kabinet heeft grote plannen om de huidige arbeidsmarkt aan te pakken

  Waarom wil de minister de arbeidsmarkt aanpakken? De huidige arbeidsmarkt leidt niet meer automatisch tot de maatschappelijk gewenste resultaten, die we graag rondom werk zouden willen zien. De regels versterken juist de toch al bestaande tweedeling tussen diegenen die gemakkelijk meekunnen in de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt, en diegenen voor wie dit lastig […]

Lees verder >>

Een nieuwe regel met betrekking tot beroepsziekten; werkgevers dienen zich voor te bereiden.

  Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regeling die compensatie voor schade door beroepsziekten makkelijker maakt. Deze regeling heet: De regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Voorheen liepen werkende vaak aan tegen de zware bewijseisen in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het is immers moeilijk te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de ziekte en […]

Lees verder >>

De zes meest voorkomende fouten tijdens een reorganisatie

Tijdens een reorganisatie komt er veel op een werkgever af. Er zijn vele stappen die op de juiste manier gevolgd moeten worden. Dit gaat wel eens mis. Wat zijn de zes meest gemaakte fouten door een werkgever? Het afspiegelingsbeginsel wordt niet correct uitgevoerd; Tijdens een reorganisatie moeten werkgevers afspiegelen. De werkgever moet dan werknemers met […]

Lees verder >>

Is het ondergaan van een medische ingreep zoals een borstverkleining het opzettelijk veroorzaken van arbeidsongeschiktheid?

Je hebt het vast weleens in het nieuws voorbij zien komen; Nederlanders gaan massaal naar landen zoals Turkije om daar een medische ingreep te ondergaan. Ze dienen een aantal dagen voor de operatie aanwezig te zijn. Ook na de operatie kunnen ze niet gelijk naar Nederland. Soms herstellen ze ook nog een aantal weken in […]

Lees verder >>

Mogelijk een wetgevingsherziening in 2023?

De arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Lees verder om te weten te komen wat de mogelijke ontwikkelingen met zich mee zullen brengen. Dinsdag 5 juli 2022 verscheen de Hoofdlijnenbrief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid (ook wel het SER MLT-advies genoemd). De nuluren en min-max uren contracten worden mogelijk afgeschaft Het voorstel is om […]

Lees verder >>

Per 1 januari 2022 veranderen er een aantal wetten. Daarnaast gaan er ook nieuwe wetten van kracht

Hieronder lees je welke wetten er veranderen op arbeidsrechtelijk niveau en voor verbintenissenrecht. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2022 Het minimumloon stijgt weer. Het wettelijke brutominimumloon voor werknemer van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari: € 1.725,00 per maand € 398,10 per week € 79,62 per dag   […]

Lees verder >>