De zes meest voorkomende fouten tijdens een reorganisatie

Tijdens een reorganisatie komt er veel op een werkgever af. Er zijn vele stappen die op de juiste manier gevolgd moeten worden. Dit gaat wel eens mis. Wat zijn de zes meest gemaakte fouten door een werkgever? Het afspiegelingsbeginsel wordt niet correct uitgevoerd; Tijdens een reorganisatie moeten werkgevers afspiegelen. De werkgever moet dan werknemers met […]

Lees verder >>

Mogelijk een wetgevingsherziening in 2023?

De arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Lees verder om te weten te komen wat de mogelijke ontwikkelingen met zich mee zullen brengen. Dinsdag 5 juli 2022 verscheen de Hoofdlijnenbrief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid (ook wel het SER MLT-advies genoemd). De nuluren en min-max uren contracten worden mogelijk afgeschaft Het voorstel is om […]

Lees verder >>

Per 1 januari 2022 veranderen er een aantal wetten. Daarnaast gaan er ook nieuwe wetten van kracht

Hieronder lees je welke wetten er veranderen op arbeidsrechtelijk niveau en voor verbintenissenrecht. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2022 Het minimumloon stijgt weer. Het wettelijke brutominimumloon voor werknemer van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari: € 1.725,00 per maand € 398,10 per week € 79,62 per dag   […]

Lees verder >>