Mediation bij arbeidsconflicten

FAIRe Advocatuur & Mediation is een kantoor dat zich van oorsprong richt op het arbeidsrecht. FAIRe heeft een ruime ervaring in verzuimproblematiek en de daarmee samenhangende arbeidsrechtelijke gebieden van disfunctioneren en conflicten op de werkvloer. Onze mediators helpen u op deze en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Praktisch, daadkrachtig en tegen een vaste prijs.

Mediationtraject arbeidsconflicten €1.950,- excl. BTW ¹ ²  ³
Uiteraard is het in alle gevallen mogelijk op uurtarief te werken. Dan geldt een tarief van €197,50 ex. BTW per uur.

1  Indien per afspraak meer dan 100 km reisafstand wordt afgelegd, wordt per elke volgende km € 1,- ex. BTW in rekening gebracht.
2  FAIRe Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor wegens de omvang, ofwel het belang van een zaak, af te wijken van bovenvermelde vaste tarieven. Een prijs op maat wordt in deze gevallen geoffreerd of de werkzaamheden worden op uurtariefbasis verricht.
3  Voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wordt apart een bedrag ad € 250,- ex. BTW in rekening gebracht.

 

 

”Samen zoeken we naar een oplossing”