Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het rechtsgebied dat ziet op alle verbintenissen tussen burgers onderling. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking waarbij twee partijen verplichtingen ten opzichte van elkaar aangaan. Voorbeelden van verbintenissen zijn: overeenkomsten, contracten, een onrechtmatige daad, een onverschuldigde betaling, een zaakwaarneming en een ongerechtvaardigde verrijking. Een verbintenis hoeft niet noodzakelijk uit een contract te bestaan, zo bestaan er ook buitencontractuele verbintenissen.

Bij verbintenissenrecht kun je denken aan contractenrecht, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht en handelsrecht.

Iedereen heeft te maken met verbintenissenrecht. Wanneer je iets koopt of een overeenkomst met iemand aangaat. Het is goed om te weten waar je recht op hebt of waartoe je verplicht bent. Soms gaat deze verbintenis mis: iemand betaalt niet, iemand levert niet, iemand levert iets fout en wil niet meer in gesprek. Kort gezegd het verbintenissenrecht gaat over de rechtsverhouding tussen twee partijen. Wanneer deze verbintenis fout gaat kunnen wij je helpen dit te herstellen. 

 

Waar kun je bij Faire voor terecht?

Contractenrecht Onrechtmatige daad Aansprakelijkheidsrecht Incassovordering Onverschuldigde betaling Zaakwaarneming Ongerechtvaardigde verrijking Wanprestatie Algemene voorwaarden