Zaakwaarneming

Er is sprake van zaakwaarneming wanneer iemand zich willens en wetens en op redelijk grond inlaat met het behartigen van het belang van iemand anders, zonder dat deze persoon hiertoe bevoegd is.

Voorbeeld hiervan: De buurman die een ruit laat vervangen in het huis van zijn buurman terwijl de overbuurman op vakantie is. De overbuurman kan hier geen toestemming voor geven want hij is op vakantie. De ruit is gebroken dus de buurman is bang voor inbraakpogingen en wil de overbuurman hiermee helpen. De buurman handelt in de belangen van de overbuurman en heeft kosten moeten maken voor het vervangen van de ruit. Op grond van zaakwaarneming zou de buurman de kosten voor het vervangen van de ruit vergoed moeten krijgen.

De zaakwaarnemer heeft recht op vergoeding van zijn geleden schade. Het gaat in dit geval over de gemaakte kosten.

Vragen over dit onderwerp of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op.