Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is het rechtsgebied dat het herstel of compensatie van geleden schade regelt. Een onderneming/bedrijf of persoon kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die zij veroorzaken. Aansprakelijkheid kan zich in verschillende vormen voorkomen.

  • We kennen de: contractuele aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid uit een wanprestatie. Iemand schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van de overeenkomst.
  • De wettelijke aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid komt tot uiting in een schuld- en risicoaansprakelijkheid voor eigen feitelijk handelen en nalaten. Dit is in geval van een onrechtmatige daad. Schuldaansprakelijkheid betekent dat je aansprakelijk gehouden kan worden voor schade door je eigen verwijtbaar handelen of juist een verwijtbaar nalaten. Je had in die gevallen anders kunnen handelen. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsongevallen. Risicoaansprakelijkheid betekent dat je aansprakelijk gehouden kan worden voor schade die jij niet zelf hebt veroorzaakt maar waarvoor je toch aansprakelijk gehouden kan worden doordat je een bepaalde hoedanigheid bezit. Voorbeelden hiervan zijn: aansprakelijkheid voor je kind of dier, productaansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor werknemer of hulppersonen.
  • De aansprakelijkheid uit een rechtmatige daad. Dit betekent dat je aansprakelijk gehouden kan worden voor gevallen die niet onder de onrechtmatige daad vallen. Voorbeelden hiervan zijn: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking.

 

Wil je iemand aansprakelijk stellen of wordt je aansprakelijk gesteld? Neem dan contact met ons op.