Wanprestatie

Een wanprestatie is het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Met andere woorden: De afspraken die jullie onderling hebben gemaakt worden niet nageleefd. Het kan zijn dat een partij niet levert, te laat levert, niet betaalt of niet correct levert.

Als het eenmaal vast staat dat er sprake is van een wanprestatie zijn er verschillende oplossingen mogelijk:

  • Nakoming van de overeenkomst met een schadevergoeding voor de geleden schade;
  • Geen nakoming van de overeenkomst meer maar een vervangende schadevergoeding;
  • Opschorting van de verplichtingen en ontbinding van de overeenkomst;

 

De laatste twee oplossingen zijn zware maatregelen. Je kan om die reden ook niet zomaar een vervangende schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst vorderen. Zo is het van belang om te constateren of nakoming nog mogelijk is of niet en of de schuldenaar is verzuim is gesteld.

Komt iemand de overeenkomst niet na en wil je een nakoming afdwingen, een schadevergoeding ontvangen of de overeenkomst ontbinding? Neem dan contact met ons op en wij zorgen ervoor dat alle juiste stappen worden ondernomen.