Mag een werkgever de mobiele telefoon op de werkvloer verbieden?

Het instructierecht van de werkgever is wettelijk geregeld in artikel 7:660 BW. Het moet gaan om een instructie die betrekking heeft op de goede orde binnen een onderneming of de manier waarop gewerkt moet worden binnen een onderneming. De instructies mogen daarnaast niet in strijd zijn met afspraken in de arbeidsovereenkomst.  Voorwaarde van een instructie is dat deze redelijk en billijk moet zijn.

Op grond hiervan kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer verbieden. Deze bevoegdheid is eenzijdig; instemming van de werknemer is overbodig.

Zo stelt de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid dat het verbieden van telefoon door een werkgever in een warehouse uit veiligheidsoverwegingen redelijk en billijk is. In dit specifieke Warehouse wordt gewerkt met Heftrucks en computergestuurde apparatuur. Net als in het verkeer, is het niet veilig om tijdens het werk gebruik te maken van een mobiele telefoon. Als het noodzakelijk is om te communiceren wordt er met portofoons gewerkt.

Wat als een werknemer de instructies niet heeft opgevolgd?

Wanneer een werknemer aan een redelijke en billijke instructie geen gehoor geeft, mag de werkgever een disciplinaire maatregel opleggen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de werkgever kan aantonen dat de medewerker op de hoogte is van de instructie en zich desondanks niet aan de instructie houdt.

Welke disciplinaire maatregel opgelegd mag worden hangt af van de een aantal voorwaarden:

  • Brengt het niet opvolgen van de instructie ernstige gevolgen met zich mee?
  • Heeft de medewerker de instructie meerdere keren overtreden?
  • Is het voldoende kenbaar geweest voor de medewerker, dat, als hij zich niet aan de instructie zou houden, er een sanctie zou volgen?

 

Enkele voorbeelden van disciplinaire maatregelen die (afhankelijke van de omstandigheden van het geval) passend kunnen zijn:

  • Afzien van een promotie of loonsverhoging;
  • Een officiële waarschuwing
  • De werkgever kan een boete opleggen (Dit kan alleen als dit in de arbeidsovereenkomst of eventuele cao opgenomen is).
  • Schorsing (met of zonder behoud van loon)
  • Ontslag

Wil jij mobiele telefoons op de werkvloer verbieden? Maak heldere afspraken en leg deze schriftelijk vast. Zorg bovendien dat je zeker weet dat de werknemer deze instructie heeft kunnen lezen en hiervan op de hoogte is. Leg de instructie bijvoorbeeld vast in een personeelshandboek of bedrijfsreglement.

Wil je graag sparren over hoe je dit het beste kan aanpakken binnen jouw onderneming? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen Info@faireadvocatuur.nl