Een nieuwe regel met betrekking tot beroepsziekten; werkgevers dienen zich voor te bereiden.

  Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regeling die compensatie voor schade door beroepsziekten makkelijker maakt. Deze regeling heet: De regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Voorheen liepen werkende vaak aan tegen de zware bewijseisen in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het is immers moeilijk te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de ziekte en […]

Lees verder >>

De zes meest voorkomende fouten tijdens een reorganisatie

Tijdens een reorganisatie komt er veel op een werkgever af. Er zijn vele stappen die op de juiste manier gevolgd moeten worden. Dit gaat wel eens mis. Wat zijn de zes meest gemaakte fouten door een werkgever? Het afspiegelingsbeginsel wordt niet correct uitgevoerd; Tijdens een reorganisatie moeten werkgevers afspiegelen. De werkgever moet dan werknemers met […]

Lees verder >>

Is het ondergaan van een medische ingreep zoals een borstverkleining het opzettelijk veroorzaken van arbeidsongeschiktheid?

Je hebt het vast weleens in het nieuws voorbij zien komen; Nederlanders gaan massaal naar landen zoals Turkije om daar een medische ingreep te ondergaan. Ze dienen een aantal dagen voor de operatie aanwezig te zijn. Ook na de operatie kunnen ze niet gelijk naar Nederland. Soms herstellen ze ook nog een aantal weken in […]

Lees verder >>

Mogelijk een wetgevingsherziening in 2023?

De arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Lees verder om te weten te komen wat de mogelijke ontwikkelingen met zich mee zullen brengen. Dinsdag 5 juli 2022 verscheen de Hoofdlijnenbrief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid (ook wel het SER MLT-advies genoemd). De nuluren en min-max uren contracten worden mogelijk afgeschaft Het voorstel is om […]

Lees verder >>

BLOG 3: Wat kan je als werknemer wel of niet op Social Media plaatsen over je werkgever?

Een werknemer van een zorginstelling was actief op LinkedIn. Op het profiel van de werknemer was ten tijde van het plaatsen van berichten zichtbaar dat hij voor de zorginstelling werkte. De werknemer plaatste regelmatig berichten waarin hij waarschuwt voor de gevaren van vaccineren tegen COVID-19 en andere berichten welke haaks staan op de visie omtrent […]

Lees verder >>

Per 1 januari 2022 veranderen er een aantal wetten. Daarnaast gaan er ook nieuwe wetten van kracht

Hieronder lees je welke wetten er veranderen op arbeidsrechtelijk niveau en voor verbintenissenrecht. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2022 Het minimumloon stijgt weer. Het wettelijke brutominimumloon voor werknemer van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari: € 1.725,00 per maand € 398,10 per week € 79,62 per dag   […]

Lees verder >>