Is het ondergaan van een medische ingreep zoals een borstverkleining het opzettelijk veroorzaken van arbeidsongeschiktheid?

Je hebt het vast weleens in het nieuws voorbij zien komen; Nederlanders gaan massaal naar landen zoals Turkije om daar een medische ingreep te ondergaan. Ze dienen een aantal dagen voor de operatie aanwezig te zijn. Ook na de operatie kunnen ze niet gelijk naar Nederland. Soms herstellen ze ook nog een aantal weken in Nederland zelf. Kortom: de persoon is een aantal weken uit de roulatie. Hij meldt zich dan ziek bij zijn werkgever omdat hij een operatie moet ondergaan.

Maar deze operatie is niet in alle gevallen medisch noodzakelijk. De stelling is verdedigbaar dat de werknemer voor zijn eigen arbeidsongeschiktheid zorgt.

Deze vraag kreeg een rechter in Rotterdam ook voor zich. Een werknemer had het idee om in Turkije een borstverkleining te ondergaan. Zij informeert haar werkgever over haar plan en meldt zich een dag voor haar operatie ziek. Een aantal dagen later ontvangt de werknemer een bericht van de werkgever waarin staat dat er een loonstop ingesteld is vanaf het moment dat zij haar werkzaamheden heeft stilgelegd vanwege de operatie. De werkgever komt met het standpunt dat de werknemer een operatie ondergaat zonder medische oorzaak. De werknemer zou de ziekte voorvloeiende uit die ingreep, het herstel, zelf door opzet hebben veroorzaakt. Om die reden heeft zij geen recht op loon.

Wat stelt de rechter?

De rechter is van mening dat onvoldoende vaststaat dat er sprake is van opzet. De werknemer had namelijk klachten. Zo heeft de werknemer aangetoond dat ze meerdere keren bij de huisarts is geweest en doorverwezen is naar een plastisch chirurg. Uit het rapport van de bedrijfsarts valt ook op te maken dat de werknemer vanwege overmatige nek-en rugpijn arbeidsongeschikt is geweest.

Het staat volgens de rechter dus vast dat er een voldoende medisch belang bestond voor de operatie. De opzet was er juist opgericht ergere klachten te voorkomen en niet om arbeidsongeschikt thuis te zitten en ziektegeld te ontvangen. Er is geen sprake van een puur cosmetische ingreep die voor het eigen risico van een werknemer moet komen te vallen. Het feit dat de zorgverzekering deze operatie niet vergoedt is volgens de rechter niet van belang.

De rechter is dus van mening dat arbeidsongeschiktheid door een medische ingreep in dit geval niet opzettelijk is veroorzaakt.