Modernisering van het concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Door dit concurrentiebeding wordt het een werknemer verboden om na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te voeren bij een concurrerend bedrijf. In een onderzoek uit 2021 kwam naar voren dat het gebruik van een concurrentiebeding tot een ongerechtvaardigde beperking kan leiden omdat het concurrentiebeding tot […]

Lees verder >>

De Deliveroo zaak

  Een week geleden (24 maart 2023) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak die de grootste werknemersvereniging van Nederland (FNV) heeft aangespannen tegen Deliveroo. Deliveroo is een internetdienst waarmee fiets- of scooterkoeriers maaltijden bij klanten thuisbezorgen. De bezorgers van Deliveroo kunnen inloggen op diensten wanneer zij dit willen. Wanneer zij ingelogd zijn […]

Lees verder >>

Ons kabinet heeft grote plannen om de huidige arbeidsmarkt aan te pakken

  Waarom wil de minister de arbeidsmarkt aanpakken? De huidige arbeidsmarkt leidt niet meer automatisch tot de maatschappelijk gewenste resultaten, die we graag rondom werk zouden willen zien. De regels versterken juist de toch al bestaande tweedeling tussen diegenen die gemakkelijk meekunnen in de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt, en diegenen voor wie dit lastig […]

Lees verder >>

Een nieuwe regel met betrekking tot beroepsziekten; werkgevers dienen zich voor te bereiden.

  Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regeling die compensatie voor schade door beroepsziekten makkelijker maakt. Deze regeling heet: De regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Voorheen liepen werkende vaak aan tegen de zware bewijseisen in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het is immers moeilijk te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de ziekte en […]

Lees verder >>

De zes meest voorkomende fouten tijdens een reorganisatie

Tijdens een reorganisatie komt er veel op een werkgever af. Er zijn vele stappen die op de juiste manier gevolgd moeten worden. Dit gaat wel eens mis. Wat zijn de zes meest gemaakte fouten door een werkgever? Het afspiegelingsbeginsel wordt niet correct uitgevoerd; Tijdens een reorganisatie moeten werkgevers afspiegelen. De werkgever moet dan werknemers met […]

Lees verder >>