Termijnen in het arbeidsrecht

In beginsel geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Laat het nu net het geval zijn dat de wet in het arbeidsrecht vaak anders bepaalt.

Hoe zit het ook alweer?

Een termijn wil zeggen dat je binnen een bepaalde tijd een vordering moet indienen bij de rechtbank. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verval- en verjaringstermijnen. Het verschil is dat een verjaringstermijn gestuit kan worden en een vervaltermijn niet.

Stuiten betekent dat je een lopende verjaring afbreekt. Dit doe je door een daad van rechtsvervolging (dus je vordering of verzoek instellen bij de rechtbank), door middel van een schriftelijke brief (als een mededeling) of wanneer de schuldenaar de vordering erkent.

Wat zijn de termijnen waar je rekening mee moet houden in het arbeidsrecht?

  1. De loonvordering

Wordt jouw loon te laat of niet betaald? Je moet je op tijd beseffen dat je een vordering hebt op je werkgever. Je hebt namelijk maar 5 jaar om je vordering bij de rechter in te dienen. Deze verjaringstermijn staat in artikel 3:308 BW en kan dus gestuit worden.

  1. De Transitievergoeding

Is jouw contract voor bepaalde tijd niet verlengd en kom je er na 6 maanden achter dat je geen transitievergoeding betaald hebt gekregen destijds? Dan ben je te laat. Je moet namelijk een verzoek tot betaling van de transitievergoeding binnen drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, indienen. Deze vervaltermijn is opgenomen in artikel 7:673 jo art. 7:686a lid 4 sub b BW. Deze termijn kan dus niet gestuit worden.

  1. De billijke vergoeding

Wanneer het ontslag niet rechtsgeldig verloopt, heeft de werknemer in sommige gevallen recht op een billijke vergoeding. Kom je na je ontslag tot deze conclusie, heb je twee maanden de tijd om de rechter in te schakelen. Deze vervaltermijn is opgenomen in artikel 7:686a BW en kan niet gestuit worden.

  1. De vakantiedagen

De meeste mensen zullen weten dat de wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden. Deze termijn begint te lopen na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Ook deze termijn kan niet gestuit worden omdat het een vervaltermijn is ex artikel 7:640a BW.

Maar hoe zit dit met de bovenwettelijke vakantiedagen? Deze dagen vervallen pas ná 5 jaar. Deze termijn is een verjaringstermijn en kan dus wel gestuit worden.

  1. Vernietiging ontslag op staande voet.

Ben je op staande voet ontslagen? En kom je door het lezen van onze andere blog er achter dat dit niet terecht is? Dan hoop ik dat je hier binnen twee maanden na je ontslag achter bent gekomen. Want dit is het vervaltermijn voor dit onderwerp. Deze termijn kan dus niet gestuit worden (zie artikel 7:686a lid 4 sub a BW.

  1. Bedenktermijn bij een opzegging en beëindigingsovereenkomst

Heb jij zelf je arbeidsovereenkomst opgezegd of ben je via wederzijds goedvinden uit elkaar gegaan? Dan heb je als werknemer zijnde een bedenk termijn van twee weken. Let wel, je moet schriftelijk gewezen worden op dit bedenktermijn twee dagen nadat je getekend hebt voor je opzegging of beëindiging. Is dit niet gebeurd? Dan heb je drie weken bedenktermijn. Dit is een vervaltermijn en kan niet gestuit worden ex artikel 7:670b lid 2 en 3 BW.

  1. De aanzegverplichting

Wanneer je een contract voor bepaalde tijd hebt en jouw werkgever wil dit niet verlengen, dan moet hij dit schriftelijke mededelen. Doet de werkgever dit niet? Of is hij te laat dan kan je een schadevergoeding eisen. Deze vordering moet alleen wel binnen drie maanden na de dag waarop de aanzegverplichting is ontstaan verzocht worden. Dit is een vervaltermijn en kan dus niet gestuit worden volgens artikel 7:671a lid 6 BW.

Heb jij vragen over een van deze onderwerpen? Of denk je dat je een vordering hebt maar twijfel je of het termijn verlopen is? Neem dan contact met ons en wij kijken met je mee.