Wanneer arbeidsrecht en verbintenissenrecht in elkaar overlopen.

Hebben jullie al eens gehoord van de precontractuele onderhandelingsfase.

Dit is de fase voordat een overeenkomst of contract is gesloten. Partijen zijn met elkaar aan het onderhandelen over de belangrijkste zaken in de overeenkomst. Deze fase eindigt door een getekende overeenkomst of door het definitief beëindigen van de onderhandelingen.

Vele van jullie zullen denken dat je nog geen verplichtingen hebt in deze fase maar dit is niet waar. Het is een mogelijkheid dat uit deze fase al verplichtingen volgen. Dit is niet wettelijk geregeld, maar via jurisprudentie hebben we toch een aantal handvatten.

In beginsel geldt het standpunt van contractsvrijheid. Partijen zijn vrij om te contracteren met wie zij willen en ook om de onderhandelingen af te breken wanneer zij willen (zolang er nog geen getekend document ligt). Maar je raadt het al; hierop zijn uitzonderingen zoals blijkt uit de jurisprudentie.

Als de onderhandelingen al zo vergevorderd zijn, dat een van de partijen erop mag vertrouwen dat de overeenkomst wordt gesloten, kan de andere partij zich niet zomaar terugtrekken zonder financiële gevolgen.

Geldt dit dan ook voor een arbeidsovereenkomst?

Een werkgever en werknemer zijn aan het onderhandelen over het loon, werkuren en vakantiedagen. Partijen zijn al meerdere keren samen gekomen. Het is duidelijk uit mailverkeer dat de werkgever de intentie had om de werknemer aan te nemen voor een contract voor onbepaalde tijd. Werkgever heeft de werknemer zelfs al gefeliciteerd met zijn nieuwe baan. Partijen zijn het alleen nog oneens over de feestdagen. De werknemer wil namelijk vrij zijn en voor de werkgever is dit geen optie. Op het moment dat deze discussie ontstond melde de werknemer zich ziek. Werkgever kreeg geen contact meer met de werknemer. De werkgever besluit eenzijdig te stoppen met de gesprekken en de onderhandelingen en geeft aan dat het dienstverband toch niet door gaat.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en subsidiair dat als er dan geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, dat de onderhandelingen in een te vergevorderd stadium bevonden waardoor de werkgever schadeplichtig is.

Wat denken jullie? Partijen zijn toch vrij om te kunnen onderhandelen en er lag nog geen getekend document.

De rechter is het met het laatste standpunt eens, er lag geen getekend document. Partijen zijn het niet eens over de belangrijkste zaken van de overeenkomst. Er is dus volgens de rechter geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen.

Maar is de werkgever schadeplichtig?

Ja stelt de rechter. De werkgever heeft onrechtmatig gehandeld. De werkgever heeft zich ten onrechte, althans te snel, teruggetrokken uit de onderhandelingen en afgezien van de arbeidsovereenkomst. De werkgever had namelijk al gecommuniceerd dat hij de intentie had om de werkgever aan te nemen. De werknemer had dus een terecht gerechtvaardigd vertrouwen dat de overeenkomst gesloten zou gaan worden. Werkgever geeft aan dat hij de werknemer niet kon bereiken ten tijde van zijn ziekmelding en daarom het aanbod heeft ingetrokken. Volgens de rechter had de werkgever deze situatie om een andere manier kunnen oplossen door bijv. een spoedcontrole van de bedrijfsarts. Om die reden is werkgever verplicht de schade te vergoeden die de werknemer heeft opgelopen. De werkgever moet voor drie maanden de WW-uitkering van de werknemer aanvullen tot 100% van het loon wat de werknemer zou gaan verdienen bij de werkgever.

Zo zie je maar weer, ook onderhandelingen kunnen verplichtingen met zich meebrengen. Let dus altijd goed op!

Heb jij een probleem met betrekking tot dit onderwerp? Wil je de onderhandelingen afbreken en weet je niet zeker of je schadeplichtig bent of wil je iemand aansprakelijk stellen voor jouw geleden schade? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op en wij kijken graag met je mee.