De onbereikbaarheid van de zieke werknemer; verwijtbaar handelen tijdens ziekte?

Is een ontslag wegens verwijtbaar handelen van de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid mogelijk?

In principe geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. Artikel 7:670 BW stelt namelijk dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen wegens ziekte gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.

Maar wat als een medewerker niet bereikbaar is? Ze neemt haar telefoon niet op, reageert niet op haar Whatsapp berichten, reageert niet op mail en komt niet opdagen bij de bedrijfsarts.

Dit overkwam een werkgever in Utrecht ook. Hij ontving een bericht van een werknemer dat zij tijdens haar verlof corona had opgelopen en om die reden niet terug kon vliegen. Ze heeft aangegeven bereikbaar te zijn via Whatsapp. De werkgever heeft werknemer proberen te bereiken. Maar krijgt geen contact. Ook komt de werknemer niet opdagen tijdens de afspraken met de bedrijfsarts. De werkgever besluit het loon op te schorten maar ook dit zorgt niet voor een contact moment.

De werknemer laat ruimt twee maanden lang niets van zichzelf horen. De werkgever besluit een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te vragen bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt toegewezen op de e-grond. Dit betekent dat de rechter van mening was dat de werknemer verwijtbaar had gehandeld.

De werknemer was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep.

De werknemer meende dat er sprake was van een opzegverbod tijdens ziekte. Het hof was van mening dat de ontbinding geen verband hield met haar ziekte. De ontbinding ziet namelijk op het feit dat de werknemer verwijtbaar handelt doordat zij niet bereikbaar was tijdens haar ziekte. Dat was in strijd met de regels uit het bedrijfsreglement van de werkgever. Volgens haar arbeidsovereenkomst was dit bedrijfsreglement van toepassing op haar overeenkomst. De werknemer heeft daarmee in strijd gehandeld met de wettelijke plicht uit artikel 7:660a BW. Daarin staat dat een werknemer die arbeidsongeschikt is verplicht is gevolg te geven aan redelijke voorschriften. Dit deed de werknemer niet volgens de kantonrechter. De werknemer gaf nog aan dat zij vanwege haar ziekte niet bezig was met het werk en Whatsapp berichten daarom niet had gelezen. Het hof vindt dat dit voor haar eigen risico komt. Bovendien ziet het hof geen reden om aan te nemen dat de werknemer te ziek was voor contact.

De werknemer handelde dus verwijtbaar en ontving geen transitievergoeding en de arbeidsovereenkomst werd ontbonden.

Dus zorg ervoor dat je personeelshandboek in orde is. Zorg ervoor dat de werknemer precies weet wat er van hem/haar verwacht wordt als hij/zij ziek is. Daarnaast is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat je berichten zijn aangekomen. Dit kan bijvoorbeeld door een aangetekend schrijven maar ook door bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging via de mail mee te sturen.

Zit u als MKB-ondernemer in een soortgelijke kwestie? Een werknemer die ziek is maar niets van zichzelf laat horen? Neem eens contact met ons op en wij kijken met u mee.