Aanzegverplichting, hoe zat het ook alweer?

De aanzegverplichting is een verplichting voor de werkgever. De werkgever moet minimaal één maand voor de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract schriftelijke mededeling doen of hij het arbeidscontract wil verlengen of niet.

De werkgever moet deze mededeling schriftelijk doen. Mondeling is niet voldoende ook al kan de werkgever bewijzen dat hij dit mondeling heeft gedaan.

De werkgever kan de werknemer informeren door middel van een mailbericht, een aangetekende of gewone brief. De werkgever mag daarnaast ook in het tijdelijke arbeidscontract opnemen of hij het contract gaat verlengen of niet. Ook dan heeft hij voldaan aan de aanzegverplichting. Ook via Whatsapp mag de aanzegging worden verricht volgens de rechter in Amsterdam. In deze zaak had de werknemer wel gereageerd op het bericht waardoor de werkgever wist dat het bericht was aangekomen. (ECLI:NL:RBAMS:2015:3968).

Het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat de brief of mail op tijd aankomt. Zo blijkt maar weer uit recente jurisprudentie. In deze zaak had de werkgever het voornemen om het arbeidscontract van een werknemer niet te verlengen. De einddatum van het contract was 3 februari 2021. Dit brengt met zich mee dat de werkgever vóór 3 januari 2021 de werknemer moest mededelen dat zijn contract niet verlengd zou worden. De werkgever heeft per post een aangetekende brief verstuurd naar de werknemer. Maar volgens de Track & Trace is deze pas op 5 januari 2021 aangeboden aan de werknemer. Dat is 2 dagen te laat. De werkgever had dus niet tijdig voldaan aan zijn aanzegverplichting (ECLI:NL:RBDHA:2021:14044).

Betekent dit dan dat de werkgever verplicht is om het contract wel te verlengen? Nee. Als de werkgever zich niet houdt aan de verplichting, heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding heeft de hoogte van één bruto maandsalaris zonder vakantietoeslag. Heeft de werkgever wel aangezegd maar te laat? Dan wordt deze vergoeding naar ratio berekend.

Let wel, als een werknemer meent recht te hebben op een aanzegvergoeding dient hij dit binnen twee maanden na het einde van zijn arbeidscontract op te eisen. Doet hij dit niet, verjaart zijn vordering.

Onze Tips:

  • Neem de aanzegging op in de arbeidsovereenkomst, zo ben je als werkgever nooit te laat.
  • Natuurlijk is een goede werkomgeving het allerbeste. Zorg ervoor dat je op tijd aan tafel gaat met je personeel en je het gesprek aangaat en de werknemer uitlegt waarom zijn contract niet verlengd wordt. Zorg ervoor dat je dit tijdig op papier zet.