Werkgeversaansprakelijkheid werkgeverspagina

Een werkgever kan aansprakelijk zijn tegenover zijn werknemers. Dit kan als een werknemer schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. In beginsel is de werkgever hiervoor aansprakelijk.

Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat je verplicht bent om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Dit doe je door ervoor te zorgen dat er min mogelijk gevaren binnen je bedrijf zijn. Ook is de werkgever verplicht om duidelijke instructies te geven en te waarschuwen voor gevaren.

De werkgever is niet aansprakelijk als de werknemer schade lijdt door bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf of als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Vragen over de zorgplicht, bedrijfsongeval of wordt je aansprakelijk gehouden voor de schade van een werknemer? Neem contact met ons en wij kijken met je mee.