Werkgeversaansprakelijk werknemerspagina

Een werkgever kan aansprakelijk zijn tegenover zijn werknemers. Dit kan als een werknemer schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. In beginsel is de werkgever hiervoor aansprakelijk.

Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Dit doen zij door ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gevaren binnen het bedrijf zijn. Ook is de werkgever verplicht om duidelijke instructies te geven en te waarschuwen voor gevaren.

De werkgever is niet aansprakelijk als de werknemer schade lijdt door bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf of als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Vragen over de zorgplicht, bedrijfsongeval of wil je een werkgever aansprakelijk stellen voor jouw geleden schade? Neem contact met ons en wij kijken met je mee.