Vaststellingsovereenkomst werknemer

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden besluiten de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Indien een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst, is gesloten is een procedure bij de kantonrechter of bij het UWV niet meer nodig. In de vaststellingsovereenkomst worden de voorwaarden weggelegd waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Zo staat er bijvoorbeeld in of je een ontslagvergoeding meekrijgt of vakantie-uren worden uitbetaald en wat de beëindigingsdatum is.

Als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten heb je na het einde van zijn arbeidsovereenkomst recht op een WW-uitkering. Dit is niet het geval als je zelf ontslag neemt. Jouw werkgever is niet verplicht om een transitievergoeding uit te betalen ingeval er een vaststellingsovereenkomst overeengekomen is.

Omdat het heel wat voorwaarden worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst is het goed om deze te laten controleren door een deskundige. Faire begeleidt je tijdens dit proces of neemt deze onderhandelingen graag van je over.