Vakantie en verlof

Als je werkt, heb je recht op vakantie en/of verlofdagen. Het opbouwen van vakantiedagen wordt gebaseerd op het aantal uren dat je werkt. Dit betekent dat als je 40 uur per week werkt je vier werkweken vakantie per jaar opbouwt. Werk je minder dan 40 uur? Dan worden de verlof uren naar ratio opgebouwd. Je kan meer vakantiedagen met je werkgever overeenkomen, dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald, bovenwettelijke vakantiedagen wel.

Het opnemen van verlof kan voor problemen met de werkgever leiden. De werkgever kan het bijvoorbeeld niet eens zijn met de periode waarin je vakantie wilt opnemen. Volgens de wet moet de werkgever je de gelegenheid bieden om je vakantie op te nemen. In beginsel bepaal je zelf de periode waarin je weg wilt. De werkgever kan de aanvraag weigeren als er gewichtige redenen aanwezig zijn. Dit moet hij binnen twee weken nadat jij je verzoek hebt ingediend kenbaar maken.

Ziektedagen mogen niet worden aangemerkt als verlofdagen. Dit kan wel als de werknemer hiermee instemt maar alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Vervolgdagen vervallen. De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin dit is verworven., tenzij je redelijkerwijs in staat bent geweest om je vakantiedagen op te nemen. Je kan samen met de werkgever overeenkomen dat er van deze zes maanden wordt afgeweken. Dit mag alleen in jouw voordeel. Na vijf jaar vervallen alle vakantiedagen.

 

Heb jij een vraag over vakantie-en verlofdagen? Neem dan contact met ons op