Re-integratie

Re-integratie betekent dat je weer gaat werken na langdurige arbeidsongeschiktheid. Je kan re-integreren in je eigen werk of in een andere functie. Je kan re-integreren bij je eigen werkgever of bij een andere werkgever. Tijdens de re-integratie moeten werkgever en werknemer zich aan allerlei verplichtingen houden.

Verplichtingen van de werknemer:

  • Je moet er alles aan doen om je herstel te bevorderen;
  • Je moet je houden aan de afspraken die staan vermeld in het Plan van Aanpak;
  • Je moet beschikbaar zijn voor als een controle plaatsvindt bij je thuis;
  • Je moet passend arbeid aanvaarden;
  • Je moet opleidingen/cursussen volgen als de werkgever dit nodig acht.

 

Verplichtingen van de werkgever:

  • Werkgever is eindverantwoordelijk voor het re-integratieproces;
  • Werkgever moet jouw de kans geven om terug te keren in de eigen functie;
  • Werkgever moet passend werk vinden;
  • Werkgever moet jou stimuleren om mee te werken aan de re-integratie.

 

Re-integratie kan zorgen voor conflictsituaties. Miscommunicatie is een veel voorkomend probleem. Als er iets mis gaat tijdens de re-integratie kan dit grote gevolgen met zich meebrengen.

Heb je vragen of een re-integratieproces of wil je begeleiding tijdens dit proces? Neem dan contact met ons op en wij kijken met je mee.