Ontslag werkgeverspagina

Een werknemer kan je niet zomaar ontslaan. Je zal je aan bepaalde regels moeten houden. Hierbij kun je denken aan de opzegtermijn of de regels voor collectief ontslag. Daarnaast zal het ontslag getoetst moeten worden door het UWV of door de kantonrechter. Er zijn een aantal situaties waarbij het ontslag niet getoetst hoeft te worden. Dit is het geval wanneer je toestemming hebt van de werknemer inzake het ontslag, als het ontslag plaatsvindt in de proeftijd, in geval van een ontslag op staande voet of als het ontslag plaatsvindt omdat de desbetreffende werknemer de AOW-gerechtigde pensioenleeftijd heeft bereikt.

Wat kunnen nu geldige redenen zijn voor ontslag?

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Als de werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt;
  • Als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is;
  • Als de werknemer onvoldoende functioneert;
  • Als de werknemer werk weigert wegens ernstige gewetensbezwaren;
  • Als de werknemer verwijtbaar handelt;
  • Als de werknemer frequent ziek is.

 

Let wel: je moet als werkgever zijnde altijd de transitievergoeding betalen.

Heb je een vraag over de haalbaarheid van een ontslag, de transitievergoeding of een andere vraag met betrekking tot ontslag? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.