Ontslag werknemer

Je kan als werknemer niet zomaar ontslagen worden. De werkgever zal zich aan bepaalde regels moeten houden. Hierbij kun je denken aan de opzegtermijn of de regels voor collectief ontslag. Daarnaast zal het ontslag getoetst moeten worden door het UWV of door de kantonrechter. Er zijn een aantal situaties waarbij het ontslag niet getoetst hoeft te worden. Dit is het geval wanneer je zelf toestemming geeft voor het ontslag, als het ontslag plaatsvindt in jouw proeftijd, in geval van een ontslag op staande voet of als het ontslag plaatsvindt omdat je de AOW-gerechtigde pensioenleeftijd heb bereikt.

Wat kunnen nu geldige redenen zijn voor ontslag?

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Als je de re-integratieverplichtingen niet nakomt;
  • Als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Als je langdurig arbeidsongeschikt bent;
  • Als je onvoldoende functioneert;
  • Als je werk weigert wegens ernstige gewetensbezwaren;
  • Als je verwijtbaar handelt;
  • Al je frequent ziek bent.

 

Let wel: jouw werkgever moet in al deze gevallen de transitievergoeding uitbetalen.

Wil je jouw ontslag aanvechten of heb je een andere vraag over ontslag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.