Loonvordering

Een loonvordering is een vordering van de werknemer op de werkgever. Je bent van mening dat de werkgever je niet al het loon heeft uitbetaalt waar je recht op hebt. Een loonvordering volgt in veel gevallen na een arbeidsconflict. De arbeidsovereenkomst is bijvoorbeeld opgezegd en de werknemer is het hier niet mee eens en eist doorbetaling van loon. Daarnaast kun je ook een aanspraak maken op een verhoging vanwege vertraging, omdat het loon te laat wordt uitbetaald. Deze verhoging is 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de waarop het loon betaald had moeten worden. Daarna 1% voor elke volgende werkdag met een maximum van 50% van het loon. Een loonvordering kent een verjaringstermijn van vijf jaar.

Betaald jouw werkgever je loon te laat of niet, tijdens of na je dienstverband? Neem contact met ons op en wij kijken met je mee.