Personeelsreglementen

Voor de personeelsreglementen gebruikt men verschillende namen zoals bedrijfsreglementen, persooneelshandboek en huisregels. Huisreglementen bevorderen de goede orde van een bedrijf. In deze reglementen neem je de voorschriften van een bedrijf op. Huisreglementen zijn niet alleen belangrijk voor jou als werkgever maar ook voor de werknemers. Werknemers weten precies waar de grenzen liggen. Huisreglementen bieden duidelijkheid en houvast. Als werkgever zijnde kun je altijd terugvallen op deze regels. Wanneer een onderwerp niet is opgenomen in de huisreglementen of arbeidsovereenkomst kan er een geschil ontstaan. Het is daarom belangrijk dat jouw huisreglement alle belangrijke elementen bevat. Faire kan je daarmee helpen.