Gelijke behandeling

Op grond van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is discriminatie verboden. Naast de Grondwet zijn er ook wetten die zien op gelijke behandeling. Deze wetten zorgen ervoor dat er op de werkvloer geen ongelijke behandeling ontstaat op basis van bepaalde kenmerken zoals geloof, geslacht of handicap. Daarnaast bestaat er ook het recht op gelijke beloning. Er zit een verschil in direct en indirect onderscheid. Direct onderscheid heeft rechtstreeks te maken met het feit dat iemand bijvoorbeeld een man of een vrouw is. Een voorbeeld daarvan is wanneer een man meer betaald krijgt dan een vrouw terwijl beide dezelfde functie bekleden en dezelfde resultaten behalen. Er is sprake van indirect onderscheid wanneer een bedrijf bijvoorbeeld eist dat iedereen de Nederlandse taal goed beheerst. Het gaat hier om een groep die benadeeld wordt en niet 1 specifiek persoon.

 

Er zijn een aantal wettelijke uitzonderingen opgenomen. Zo mag een bedrijf een actrice eisen in plaats van een acteur als het gaat om een vrouwelijke rol.

 

Heb je een arbeidsconflict betreffende gelijke behandeling of gewoon een vraag over dit onderwerp? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.