Disfunctioneren

Als een werknemer niet goed functioneert, noemen we dit: disfunctioneren. De prestaties van de werknemer voldoen niet aan de verwachtingen van de werkgever. Disfunctioneren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan het zijn dat de werknemer de hoeveelheid werk niet aan kan, het kan zijn dat de werknemer niet mee kan met de technologische ontwikkelingen, het kan zijn dat de werknemer niet goed kan communiceren met klanten of collega’s of de werknemer levert kwalitatief slecht werk.

Het is noodzakelijk dat je de werknemer aanspreekt op zijn disfunctioneren. Het is belangrijk dat er meerdere keren per jaar een beoordelingsgesprek plaatsvindt. Leg de uitkomst van deze gesprekken schriftelijk vast. Het is noodzakelijk om aan te geven wat er van de werknemer verwacht wordt. Biedt zo nodig ook een cursus/scholing aan. Daarnaast dient de werknemer een redelijke tijd te krijgen om zichzelf te verbeteren.

Heb je er alles aan gedaan als werkgever zijnde om de werknemer de tijd en de middelen te geven om te verbeteren? Maar de werknemer blijft disfunctioneren? Dan is het mogelijk om de werknemer te ontslaan wegens disfunctioneren. Let wel, dit is een ontzettend zware toets en zal niet zomaar worden aangenomen door de kantonrechter.

Heb je een vraag of een disfunctionerende werknemer of het gehele traject? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij kijken met je mee.