Brieven opstellen

Het is goed bepaalde zaken schriftelijk vast te leggen als werkgever zijnde. Bovendien verplicht de wet het ook in een aantal situaties. Als iets schriftelijk vast ligt ontstaat er in de toekomst geen verwarring over wat er afgesproken is. Als werkgever en werknemer iets mondeling bespreken kan de situatie ontstaan waarbij de werknemer het gesprek anders heeft onthouden dan de werkgever. Dit kan leiden tot een arbeidsconflict. Om die reden raden wij aan om alles schriftelijk vast te leggen. Vervolgens is het ook belangrijk dat deze brieven goed opgesteld worden en dat deze brieven alle noodzakelijke elementen bevatten.

Denk hierbij aan brieven zoals:

  • Eerste/tweede/derde waarschuwingsbrief;
  • Non-actiefstelling;
  • Ontslag op de staande voet;
  • Aanzeggingsbrief;
  • Contractverlenging
  • Wijziging van de arbeidsovereenkomst;
  • Schorsing;
  • Ontslag proeftijd;

 

Wil je er zeker van zijn dat je brief de noodzakelijke elementen bevat? Neem dan contact met ons op.