Bedrijfseconomisch ontslag

Je kan niet zomaar werknemers ontslaan onder het mom van bedrijfseconomische redenen. Je moet aan kunnen tonen dat er sprake is van een van de volgende situaties:

  • Organisatorische veranderingen;
  • Verslechterde financiële positie;
  • Technologische veranderingen;
  • Structurele werkvermindering;
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
  • Bedrijfsverhuizing.

 

Voor bedrijfseconomisch ontslag heb je toestemming nodig van het UWV of ontslagcommissie.

Voor de ontslagvergunning bij het UWV moet je kunnen aantonen dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden, dat de situatie niet binnen 26 weken gaat veranderen, dat je je aan de ontslagvolgorde houdt(afspiegelen), dat er geen redelijk termijn is voor herplaatsing van de werknemers en dat er een positief advies van de ondernemingsraad ligt.

Krijg je toestemming van het UWV? Dan heb je vier weken de tijd om het contract te laten beëindigen. De opzegtermijn moet in acht genomen worden.

Krijg je geen toestemming van het UWV? Dan kun je toestemming vragen aan de kantonrechter.

Je kan er ook voor kiezen om de ontslagroute bij het UWV te voorkomen en een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Faire kan dit gehele proces voor je overnemen. Moeilijke keuzes maken we samen. Zo hoef je moeilijke gesprekken niet alleen te voeren. Zo hoef je je niet druk te maken of je de juiste stappen volgt. Zo hoef je je niet druk te maken of je je aan de wet -en regelgeving houdt. Het enige wat jij als MKB-ondernemer moet doen is zorgen voor jezelf en rust in je hoofd. Alleen op die manier kun je ervoor zorgen dat het bedrijf weer financieel gezond wordt. Wij regelen de rest.