Arbeidsvoorwaarden

Arbeidvoorwaarden zijn voorwaarden waaronder een werknemer werkt. Je denkt hierbij al snel aan loon, vakantiedagen en arbeidsduur. Deze voorwaarden worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Vaak vragen werkgevers zich af wat nu aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de primaire arbeidsvoorwaarden maar ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Mag je onderscheid maken in de arbeidsvoorwaarden tussen werknemers? Kan je arbeidsvoorwaarden wijzigen ten nadele van de werknemer?

Dit zijn allemaal vragen waarbij Faire je kan helpen.