Arbeidsongeschiktheid/ziekte

Verzuim is een gevoelig onderwerp voor vele werknemers. Stiekem ontstaan er ontzettend veel arbeidsconflicten wegens verzuim. Ziekte of arbeidsongeschiktheid kan voor frictie zorgen tussen werkgever en werknemer.

Werknemers hebben vaak het idee dat zij niet serieus worden genomen door de werkgever, ze voelen zich vaak opgejaagd en hebben idee dat ze een lastpost zijn voor de werkgever. Werknemers weten vaak hun rechten en plichten niet. Hierdoor kunnen ze zich laten onder sneeuwen door de werkgevers. Het is belangrijk om te weten waar je recht op hebt en wat je plicht is.

Heb jij een vraag over arbeidsongeschiktheid/ziekte en kom je er niet aan uit? Neem contact met ons op.