Arbeidsomstandigheden

Jouw werkgever moet zorgen voor goede Arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat hij of zij moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever moet een arbobeleid hebben. Daarin staat alles opgenomen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en hoe de werkgever te werk gaat. Daarnaast moet jouw werkgever een RI&E hebben. Hierin staat opgenomen welke risico’s het werk met zich meebrengt. In Nederland kennen wij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is een organisatie die controleert of de werkgever maar ook zijn werknemers zich houden aan de Arboregels.

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.