Ontbinding van de arbeidsovereenkomst werkgeverspagina

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan zowel door de werkgever als de werknemer verzocht worden. Vaak betekent dit dat een partij van de andere partij af wil, terwijl de andere partij protesteert. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan alleen maar door de kantonrechter worden uitgesproken. Dat betekent dat dit een rechtelijke geschiloplossing is. Naast ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan de kantonrechter ook een vergoeding toekennen aan de werknemer of aan de werkgever.

Wanneer is ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk?

  • Als er bepaalde omstandigheden dusdanig veranderd zijn dat deze ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Denk hierbij aan verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren;
  • Als er een dringende reden aanwezig is, die ook een ontslag op staande voet had gerechtvaardigd.

 

Wil je een arbeidsovereenkomst ontbinden maar weet je niet hoe? Of heb je vragen over de haalbaarheid? Neem dan contact met ons op en wij kijken met je mee.