Maak vrijblijvend een afspraak, bel: 076 850 18 21 of mail naar: info@faireadvocatuur.nl

Heldere afspraken met
het thuiswerkcontract.
Dat is Faire!

Het thuiswerkcontract

Het thuiswerk contract is in feite een overzicht van alle afspraken die gelden voor uw personeel op het moment dat een medewerker vanuit huis gaat werken. Het helpt om veel problemen te voorkomen. Zo kan er geen verwarring ontstaan over veelvoorkomende onderwerpen, zoals het maximum aantal uren thuiswerk per week. een eventuele vergoeding voor apparatuur of meubilair en aansprakelijkheid.

Zo weet iedereen wat er van hen verwacht wordt. Het legt ook de verantwoordelijkheden van de werkgever vast en welke mogelijkheden beiden hebben als de ander zijn afspraken niet nakomt.

Het is altijd slimmer om meer te hebben dan alleen mondelinge afspraken. Een verstoring van de arbeidsrelatie ligt op de loer als men alleen maar mondelinge afspraken heeft. Schriftelijke afspraken zijn tenslotte ook altijd beter om aan te tonen.

Het thuiswerk contract helpt u doordat:

  • De overeengekomen afspraken tussen de werkgever en werknemer schriftelijk zijn vastgelegd
  • in het contract de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid tussen werkgever en werknemer vastliggen
  • het thuiswerkcontract juridische ondersteuning biedt bij een arbeidsconflict over thuiswerken

“Thuiswerken?
Een lust of een last…
En voor wie dan?”

Gerdi Snippe
Advocaat

Laatst werd ik benaderd door Richard. Hij is leidinggevende bij een middelgrote onderneming in Noord-Brabant. Tijdens de corona crisis was het hard aanpoten voor hem en het bedrijf. Gelukkig hebben ze het hoofd boven water weten te houden maar makkelijk is het niet geweest. Tijdens de ergste crisis in de eerste dagen kon hij iedereen nog wel meekrijgen. En ‘eerlijk is eerlijk’ iedereen heeft even hard meegewerkt. Er was sprake van eensgezindheid en de neuzen stonden dezelfde kant op.

Als leidinggevende was hij tijdens de eerste weken alleen maar bezig om te zorgen dat het bedrijf kon blijven voortbestaan. Aan daadwerkelijk leidinggeven aan werknemers, hen vertrouwen schenken en een luisterend oor bieden, kwam hij niet echt toe.

Hij ziet echter wel heel duidelijk de noodzaak daarvan in. Vooral nu werknemers weer terug kunnen naar de werkvloer. Niet iedereen wil dat echter. Hij vroeg mij om mee te denken om werknemers tegemoet te komen. Met duidelijke afspraken, duidelijke opdrachten en duidelijke haalbaarheid. Op basis van gelijke behandeling voor iedereen, samen, maar toch zelfstandig.

Om die reden heb ik het thuiswerk addendum bedacht op de bestaande arbeidsovereenkomst. Simpel, doeltreffend en makkelijk toepasbaar. Tegen een vast tarief. Wilt u nog een extra check hebben op de CAO of Bedrijfsreglement kan dat ook. Wederom tegen een vast tarief.

Stel uw vraag

We zijn ervan overtuigd dat een goede en open verstandhouding essentieel is. Eerlijkheid staat voorop. Het is belangrijk dat we elkaar leren kennen en begrijpen. Doen we dat, dan behalen we de beste resultaten. Ook onder tijdsdruk. FAIRe is er voor u: u krijgt binnen 24 uur een reactie op uw vragen.