Maak vrijblijvend een afspraak, bel: 076 850 18 21 of mail naar: info@faireadvocatuur.nl

Zorgen dat er
geen verliezers zijn.
Dat is Faire!

Arbeidsrecht voor werkgevers

Werkgevers krijgen al vanaf het uitzetten van een vacature te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht kenmerkt zich steeds meer door de waarde die gehecht wordt aan elke (kleine) keuze die in een personeelsdossier gemaakt wordt. Wanneer een personeelsdossier in bijvoorbeeld een ontslagzaak aan de rechter voor moet worden gelegd worden werkgevers hiermee geconfronteerd. Het niet op de correcte manier opbouwen van een personeelsdossier kan een werkgever duur komen te staan. De tekst van de vacature kan ineens de doorslag geven voor het beoordelen van het disfunctioneren. Daarom zijn wij een sparringpartner voor werkgevers vanaf het plaatsen van de vacature tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat biedt meerwaarde!

Arbeidsrecht
voor
werknemers

FAIRe werkgevers vaste tarieven

Algemeen ¹ ²

Juridisch abonnement

Vaste prijs op aanvraag

Advies/haalbaarheid ontslag
op staande voet

€ 450,- ³

Verzuimbegeleiding buiten rechte
€ 2.250,- ³

Verbetertraject buiten rechte
€ 2.500,- ³

Opstellen algemene voorwaarden
€ 495,- ³

Contracten ¹ ²

Beoordeling arbeidsovereenkomst
€ 300,- ³

Controle beëindigingsovereenkomst
€ 300,- ³

Opstellen bedrijfsreglement
€ 2.000,- ³

Opstellen ziektereglement
€ 600,- ³

Procedures ¹ ²

UWV ontslagprocedure
(excl. hoorzitting)

€ 3.750,- ³

Ontbindingsprocedure
€ 4.950,- ³

Verweer loonvordering
€ 4.000,- ³

Bezwaar UWV
€ 2.000,- ³

Gerechtelijke procedure
€ 3.999,- ³

Uiteraard is het in alle gevallen mogelijk op uurtarief te werken. Voor een werkgever geldt een tarief van € 214,50 ex. BTW per uur.

1 Er zal geen reiskostenvergoeding in rekening gebracht worden. Faire rekent voor reistijd de helft van haar uurtarief.
2  FAIRe Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor wegens de omvang, ofwel het belang van een zaak, af te wijken van bovenvermelde vaste tarieven. Een prijs op maat wordt in deze gevallen geoffreerd of de werkzaamheden worden op uurtariefbasis verricht.
3  Vaste prijs ex. BTW en verschotten.

Stel uw vraag

We zijn ervan overtuigd dat een goede en open verstandhouding essentieel is. Eerlijkheid staat voorop. Het is belangrijk dat we elkaar leren kennen en begrijpen. Doen we dat, dan behalen we de beste resultaten. Ook onder tijdsdruk. FAIRe is er voor u: u krijgt binnen 24 uur een reactie op uw vragen.